تجهیزات فرز چهار محوره و پنج محوره امروز در اکثر لابراتوار های دنیا پیدا می شوند ، دلیل استفاده متخصصان ، کاستومایز آباتمنت هاست . کاستومایز آباتمنت ها به دلیل اینکه مختص فرد بیمار از نظر ابعاد و اندازه ، زوایا و شکل هندسی طراحی می شوند ، دارای دقت و نتیجه بهتری در پایان کار هستند . به طور کلی هر چه محور های دستگاه فرز بالاتر باشند ، دقت کار به دلیل ثبت جزییات یشتر بالاتر خواهد بود. سیستم های نویگیشن مطرح چه سیستم باز باشند و جه سیستم بسته باشند ، دارای ماشین های فرز چهار محوره یا پنج محوره هستند.