دندانپزشکی دیجیتال و درمان مهندسی پزشکی

تا کنون ازکاربردهای مهندسی پزشکی دردرمان صحبت شد. آیا در خصوص تشخیص هم تاثیری داشته است؟

شما در جریان زندگی عادی و روزمره بارها این مطلب را شنیده اید که : تقریباً هر سه یا چهار سال یکبار به تمامی دندان ها رسیدگی نموده ام اما همیشه هم گرفتارم! انگار داستان پوسیدگی دندان‌های من تمام نمی شود.

 

مقاله پیشنهادی دندانپزشکی دیجیتال و درمان مهندسی پزشکی : آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟