دندانپزشکی دیجیتال و مهندسی پزشکی

توضیحی در خصوص دندانپزشکی دیجیتال و ارتباط آن با مهندسی پزشکی :

مهندسی پزشکی دامنه وسیعی دارد. ازسیستم‌های لیزر CAD/CAM، CNC، پرینترهای سه بعدی تا مواد مختلفی که بتوان با هم تلفیق نمود و بازسازی بافت را با دیدگاه مهندسی انجام داد. به عبارت دیگر بعد از حذف بافت آسیب دیده (لیزر)، از ناحیه عکسبرداری می‌شود. سپس قسمت مورد نیاز توسط کامپیوتر طراحی می‌گردد (CAD). قسمت طراحی شده با ماشین‌های CNC تراشیده شده (CAM) و برروی دندان نصب می‌گردد.همانطورکه ملاحظه کردید آشنایی دندانپزشک با اصول مهندسی جهت انجام تمامی موارد فوق ضروری است.

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟