برگزاری دوره آموزشی معرفی سیستم ایمپلنت مگاژن، با همکاری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران