اولین سمپوزیوم کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت

اولین سمپوزیوم کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت

اولین سمپوزیوم کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت به تدبیر و کوشش دبیر علمی سمپوزیوم، دکتر امید مقدس و تیم برگزاری با شکوه و موفقیت برگزار شد.

از دیدار شما عزیزان بسیار خرسند شدیم.

صبا تجارت مطمئن- مگاژن