سیزدهمین دوره آموزشی آشنایی با گاید جراحی و ایمپلنت یک روزه