سیستم ایمپلنت any one سیستمی است نواورانه دارای ویژگی هایی خاص در طراحی که رویه جراحی را ساده تر کرده و باعث سهولت قرارگیری در فک بیمار می شود، و در ادامه باعث کاهش زمان بهبودی در بیمار می شود. ایمپلنت های any one هم چنین امتیازاتی را در کاهش استرس از نظر مکانیکی و تنش در استخوان crestal می شود و نیز در ادامه توزیع فشار از فیکسچر به فک را به خوبی هدایت می کند و در ادامه در طراحی thread ها و عمق گام های فیکسچر به نوعی لحاظ شده که دارای یک ثبات اولیه در زمان کاشت در دهان بیمار باشد ، سطح پوششی روی فیکسچر از جنس یون کلسیم باعث پاسخ و واکنش مثبت بافت اطراف فیکسچر می شود و نیز تخلخل هایی که در سطح اعمال شده باعث ایجاد گیر بیشتر استخوان به فیکسچر و تشویق باقت برای اطراف برای پیوند می شود . هم چنین crest module به نوعی طراحی شده که بافت نرم محل ایمپلنت بیشترین شکل پذیری سازگار را با ایمپلنت داشته باشد.

۱٫ پروتکل جراحی ساده سازی شده با ثبات اولیه در نظر گرفته شده در طراحی و ساخت
۲٫ سازگار بودن سیستم ایمپلنت با سیستم دیجیتال (CAD/CAM و ۳D printer) ها برای ساخت پروتز اختصاصی
۳٫ دارای hex connection برای اتصال و attach پایه پروتز به فیکسچر (دارای هگز داخلی ۱۱ درجه در تمام قطرها)
۴٫ ساختار سیستم به نوعی است که استرس مکانیکی و تنش را بر استخوان کرستال می کاهد
۵٫ بخش های بالایی فیکسچر به نوعی است که کنترل عمق قرارگیری فیکسچر راحت تر خواهد بود

۶٫ Knife thread :
توزیع استرس بر استخوان اسفنجی اطراف فیکسچر طراحی self tap باعث ایجاد ثبات بهتر در ایمپلنت گذاری می شود. این ماژول همچنین مقاومت بالایی در موقعیت استخوان نسبت به فیکسچر می شود.

۷٫ پاسخ واکنشی عالی توسط بافت نرم :
تمام کاف های آباتمنت ها با سطح پوششی ZrN برای اطمینان از زیبایی نهایی بافت COAT شده اند.
همچنین ساختار S-LINE در بدنه آباتمنت (پایه پروتز) موجب ایجاد Emergence profile و ایجاد نمای طبیعی بافت نرم می شود.