مش های تیتانیومی i-Gen
i-gen megagen | مش تیتانیوم آی ژن مگاژن
مش های ترمیم ریج (Igen)

مش های تیتانیومی برای جراحی بازسازی ریج

 

  • تیتانیوم گرید ۴
  • دارای طراحی مهندسی برای نگهاداری پودر استخوان و مستحکم
  • کاهش زمان بازسازی ریج
  • کاربرد فوق آسان و حرفه ای.

i-gen megagen | انواع مش تیتانیوم آی ژن مگاژن

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟