کیت انتخاب اباتمنت انی ریج

 

کیت راهنمای انتخاب اباتمنت AnyRidge ، برای انتخاب بهترین اباتمنت AnyRidge

• رنگ ها ارتفاع های مختلف کاف را نشان می دهند
(زرد: ۲ میلی متر، سفید: ۳ میلی متر، صورتی: ۴ میلی متر، قرمز: ۵ میلی متر).
• در هر ظرف ۲ عدد نگهداری کنید.
• قابلیت اتوکلاو برای استریل کردن.
• قابل استفاده برای اباتمنت های AnyRidge EZ Post، Angled، Solid و Octa.

کاتالوگ محصول

Megagen-kit

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟