کیت جراحی AnyOne

کیت جراحی با چند کاربری متفاوت و قابل استفاده برای AnyOne Internal، AnyOne onestage و AnyOne External

دریل های کیت:

  • Shaping drill:

هرکدام از دریل ها دارای مارک هایی برای نشان دادن عمق میباشند که

از ۷ الی ۱۵ میلیمتر را شامل میشود.

همچنین شیارهای تعبیه شده بر روی دریل و مارک ها امکان مشاهده

راحت و دقیق عمق را هم به صورت بصری و هم با استفاده از رادیوگرافی

فراهم می آورد.

*عمق واقعی دریل: همانطور که در جدول مشاهد میشود، ارتفاع دریل ها

        با قطرهای مختلف، Y length را شامل نمیشود

        *مارک های روی دریل ها ۵/۰ میلیمتر بلندتر از طول فیکسچر هستند که این

        موضوع باعث میشود که  در صورت رعایت پروتکل دریلینگ صحیح، فیکسچر به صورت ناخودآگاه ۵/۰ میلیمتر subcrest قرار بگیرد.

 

برای جایگذاری فیکسچر قطر ۵ و ارتفاع ۱۰ میلیمتری، ارتفاع ۸۹/۱۰ میلیمتر از استخوان مورد نیاز میباشد.

برای مثال: ۵/۰ میلیمتر subcrest، ۸۹/۰ میلیمتر برای ارتفاع Y سر دریل و ۵/۹ میلیمتر طول فیکسچر

 

  • Dense Drill:

از این دریل برای کنترل کردن پایداری اولیه در استخوان های

سخت D1 و D2 توسط برداشتن و شکل دادن به قسمتی از

استخوان کورتیکال استفاده میشود

 

 

 

ترتیب دریلینگ با استفاده از کیت AnyOne

در صورت استفاده از سکوئنس دریلینگ مذکور، فیکسچرهای مگاژن پایداری بهینه‌ای را از خود نشان خواهند داد. باید به این نکته نیز توجه کرد که این ایمپلنت ها باید ۵/۰ میلیمتر به صورت subcrest قرار بگیرند.

راهنمای ترتیب دریلینگ:

فیکسچر با قطر ۳٫۵ میلیمتر:فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل ها ۰٫۵۹ میلیمتر بلندتر از طول فیکسچر، بنابراین عمق دریل برابر است با؛ ۱۰٫۵۹ میلیمتر

فیکسچر با قطر ۴ میلیمتر

فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل مورد نظر ۰٫۶۸ میلیمتر از طول فیکسچر بلندتر بوده، بنابراین عمق دریل برابر است با؛ ۱۰٫۶۸ میلیمتر

فیکسچر با قطر ۴٫۵ میلیمتر

فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل مورد نظر ۰٫۸۵ میلیمتر از طول فیکسچر بلندتر بود، بنابراین عمق دریل برابر است با؛ ۱۰٫۸۵ میلیمتر

فیکسچر با قطر ۵ میلیمتر

فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل مورد نظر۰٫۸۹ میلیمتر از طول فیکسچر بلندتر بود، بنابراین عمق دریل برابر است با؛ ۱۰٫۸۹ میلیمتر

فیکسچر با قطر ۶ میلیمتر

فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل مورد نظر ۰٫۹۴ میلیمتر از طول فیکسچر بلندتر بود، بنابراین عمق دریل برابر است با؛ ۱۰٫۹۴ میلیمتر

فیکسچر با قطر ۷ میلیمتر

فیکسچر با طول ۱۰ میلیمتر، دریل مورد نظر ۰٫۹۴ میلیمتر از طول فیکسچر بلندتر بود، بنابراین عمق دریل برابر است با؛  ۱۰٫۹۴ میلیمتر

کاتالوگ محصول؛

AnyOne surgical kit

 

ویدئو کلینیکال کیس

ََAnyOne Clinical case

×

درود!

منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

× ارتباط با کارشناس