کیت پروتز مگاژن

(دو نوع AnyOne و AnyRidge)

 

یک کیت با درایورهای مختلف که برای بستن هر نوع قطعه پروتزی لازم است

کیت پروتز انی ریج

 

قطعات موجود در کیت:

  • Solid Driver: برای باز و بسته کردن اباتمنت سالید
  • Octa Driver: برای باز و بسته کردن octa abutment
  • Ball Driver: استفاده در قطعه ball abutment
  • Impression coping driver: به جهت باز و بسته کردن ایمپرشن کوپینگ نوع transfer
  • Hand driver: در دو نوع کوتاه و بلند
  • Abutment removal driver: درایور برای باز کردن اباتمنت از فیکسچر

 

کیت پروتز مگاژن | anyridge prosthetic kit megagen

 

کاتالوگ محصول

prosthetic kit

 

لینک ویدئو

https://www.aparat.com/prosthetic_kit

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟