کیت لیفت سینوس MILA

مناسب برای بالا بردن سینوس از ناحیه لترال

 

اقلام کیت:

  • Point Trephine Bur: برای مارک گذاری و مشخص کردن ناحیه استخوان به جهت برداشت
  • Lateral Trephine Bur: بر اساس قطر استخوان انتخاب شده و عملیات برش استخوان را انجام میدهد
  • Window Opener: ابزاری برای برداشت ناحیه برش داده شده
  • Express Bur: برداشت کامل استخوان در ناحیه
  • Membrane Elevator: قلم های مخصوص بلند کردن غشا سینوس از روی استخوان

 

کاتالوگ محصول:

MILA kit

 

لینک ویدئو

https://www.aparat.com/mila

https://www.aparat.com/mila1