توسط Samaneh

فیلم محصولات و دوره

زین پس فیلم آموزشی محصولات و دور های آموزشی ما را از واحد آموزش شرکت

توسط Samaneh

سیزدهمین دوره آموزشی آشنایی

سیزدهمین دوره آموزشی آشنایی با گاید جراحی و ایمپلنت یک روزه واحد دیجیتال شرکت صبا

توسط Samaneh

سمپوزیوم اختصاصی انجمن پریودنتولوژی

سمپوزیوم اختصاصی انجمن پریودنتولوژی - شاخه خراسان با سخترانی جناب اقای دکتر علیرضا پرهیز موضوع

توسط Samaneh

اولین دوره جامع “Digital

پژوهشکده علوم دندانپزشکی -مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت

توسط Samaneh

کارگاه آموزشی در انجمن

دوره آموزشی با اسپاسنری شرکت صبا تجارت مطمئن نمایندگی مگاژن در ایران با موضوع :

توسط Samaneh

کارگاه آموزشی در انجمن

کارگاه آموزشی در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اسپانسری شرکت صبا تجارت مطمئن با موضوع

توسط Samaneh

کار با دستگاه SmarThor

توسط Samaneh

آموزش کار با دستگاه

توسط Samaneh

R2GATE: R2 Full Surgical

About R2GATE The R2GATE system is innovative diagnostic implant software, which by using a CBCT

توسط Samaneh

R2GATE: R2 Full Surgical

About R2GATE R2 full surgical kit is composed with all of drills and components that

توسط Samaneh

فروش کتاب دکتر امید

فروش جدید ترین کتاب تالیف دکتر امید مقدس با نام "اصول و قواعد طرح درمان

توسط Samaneh

دوره آموزشی معرفی سیستم

برنامه مدون دندانپزشکی موضوع برنامه : ترمیمی ۱ جراحی ۳ (اصول جراحی های دهان و