مارس 5, 2016

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی شامل یونیت ، لایت کیور ، رادیولوژی دندان ، ساکشن ها  و ….