انجمن دندانپزشکی هرمزگان

جولای 13, 2019

معرفی سیستم مگاژن از دیدگاه جراحی و پروتز / هرمزگان

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (شاخه هرمزگان) با اسپانسری شرکت ” صبا تجارت مطمئن “ برگزار میکنید معرفی سیستم مگاژن از دیدگاه جراحی و پروتز + Live […]
×

درود!

منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

× ارتباط با کارشناس