انتقادات و پیشنهادات

همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات هستیم

شرکت صبا تجارت مطمئن اماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات در زمینه فروش، پشتیبانی، خدمات و بازرگانی می باشد. شما میتوانید از طریق بخش زیر نظرات خود را بیان کنید.

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

موضوع

انتقادات و پیشنهادات

متقاضی چه خدماتی هستید؟