انتقادات و پیشنهادات

همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات هستیم

شرکت صبا تجارت مطمئن اماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات در زمینه فروش، پشتیبانی، خدمات و بازرگانی می باشد. شما میتوانید از طریق بخش زیر نظرات خود را بیان کنید.

 

  نام شما (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  شماره موبایل (الزامی)

  موضوع

  انتقادات و پیشنهادات

  متقاضی چه خدماتی هستید؟