ابزار Soft Tissue Harvest

 

ایمن، ساده، سریع!

این دستگاهی است که برای گرفتن آسان بافت نرم در زمانی که نیاز به پیوند بافت نرم در دهان است طراحی شده است. Soft Tissue Harvester برای ساختار بافت نرم بیماران استفاده می شود.

کاتالوگ محصول

Soft Tissue Harvest

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟