• آیا برای تمامی سایزهای ایمپلنت اباتمنت خاص خود مورد نیاز است؟

سیستم مگاژن دارای لاین های مختلف ایمپلنتی است که تمامی آنها single-connection بوده و تمامی سایزهای اباتمنت در لاین مورد نظر با همه سایزهای ایمپلنت تطابق دارد.

 

  • آیا اباتمنت های مگاژن خاصیت پلتفرم سوئیچینگ را دارا هستند؟

بله با وجود خاصیت S-type در اباتمنت ها و کاهش قطر تدریجی در آنها ویژگی پیتفرم سوئیچینگ را در آنها ایجاد میکند.

 

  • رنگ های مختلف لب آنالوگ در انی ریج نشانه ی چیست؟

رنگ صورتی برای استفاده در فیکسچر سایز ۵/۳

رنگ آبی برای استفاده در فیکسچر با سایز ۴ الی ۵/۵

رنگ زرد برای استفاده در فیکسچر با سایز ۶ الی ۸

 

  • کاربرد فیوز اباتمنت چیست؟

یک نوع اباتمنت موقت است که با وارد شدن نیروی بیش از حد مجاز، باعث شکست خود اباتمنت شده و به فیکسچر آسیبی وارد نمیشود

 

  • تورک مجاز برای بستن اباتمنت ها چقدر است؟

در لاین های انی وان و انی ریج و اباتمنت مستقیم  حدود ۳۵ نیوتن و در لاین مینی حداکثر ۱۵ نیوتن میباشد

 

  • آیا اسکروهای اباتمنت های مختلف با یکدیگر متفاوت است؟

اغلب اباتمنت های موقت و دایمی دارای پیچ یکسانی هستند و قطعه ای که با اسکرو متمایز و مختص خود استفاده میشود، ایمپرشن کوپینگ است.

  • تفاوت scan abutment و scan healing abutment چیست؟

از اسکن اباتمنت برای ایمپرشن دیجیتال با اسکنر داخل دهانی استفاده میشود در صورتی که قطعه اسکن هیلینگ اباتمنت با وجود این کاربرد، امکان ماندگاری در دهان بیمار به عنوان healing abutment را نیز داراست.

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟