برای ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در واتس اپ پشتیبانی صباتجارت، دکمه زیر را لمس کنید

mini-thumb
واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟