ایمپلنت Advanced Intermezzo

ایمپلنت Advanced Intermezzo | مگاژن

✅ ایمپلنت ادونس اینترمزو

✴️ Advanced Intermezzo by Mega’Gen

✳️ فیکسچرهای ادونس اینترمزو دارای ۵ ویژگی اصلی زیر هستن:

۱️⃣ Double Connection Post Design

۲️⃣ Guide Slot & Post Hex

۳️⃣ Biological Narrow Neck

۴️⃣ Cutting Edge

۵️⃣ Knife Thread And SLA Surface

 

✅ ایمپلنت ادونس اینترمزو  Advanced Intermezzo by Mega’Gen

✳️ راه حلی برای ریچ های باریک و دندان های قدامی

✴️ Solution for Narrow Ridge & Anterior Teeth

✳️ کانکشن دوگانه یا دوبل، چسبندگی بین فیکسچر و کانکتور رو تا حد زیادی کاهش می ده.

✳️ اسلات راهنما شناسایی بهتری برای کاشت ایمپلنت برای ما فراهم می کنه.

✳️ طراحی گردن باریک (کوچکتر از حداکثر قطر قسمت Thread) امکان تنظیم عمق کاشت ایمپلنت رو با توجه به وضعیت بالینی فراهم می کنه.

  • کانکشن لاین های مختلف ایمپلنت مگاژن چگونه است؟

لاین انی وان: قطر هگز ۲٫۵ و مورس ۱۱ درجه

لاین انی ریج: قطر هگز ۲٫۳ و مورس ۵ درجه

لاین مینی: قطر هگز ۱٫۷ و مورس ۱۱ درجه

  • آیا سیستم مگاژن با دیگر سیستم ها قابل تطبیق است؟

سیستم مگاژن دارای لاین های مختلف ایمپلنت میباشد که در این بین لاین انی وان کامپتیبل با اکثر سیستم های رگولار کره ای است. باید توجه داشت که این مسئله به بررسی مجدد توسط کارشناسان نیاز دارد.

  • سایز قطر ایمپلنت ها با پلتفرم آنها چقدر متفاوتاست؟

در ایمپلنت های انی وان سایز پلتفرم ۰٫۳ بیشتر از قطر اصلی بوده و در انی ریج این تمایز ۰٫۴ میباشد.

استثنا: در سایز ایمپلنت ۳٫۵ انی ریج اختلاف ۰٫۵ و در این سایز انی وان، اختلاف ۰٫۴ وجود دارد.

 

کاتالوگ محصول

Advanced Intermezzo

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟