دندانپزشکی دیجیتال

امروزه مهندسی پزشکی نقشی تاثیرگذاربرسرعت ودقت درمان ها داشته و کنترل روند درمان نیزتوسط سیستم‌های دیجیتال ارزیابی می‌گردد. بعد از طی دو رشته ارشد IT و ارشد مهندسی پزشکی، دوره‌های آموزش تکمیلی در ISCD (انجمن بین المللی دندانپزشکی کامپیوتری ) گذرانده شد. به عبارت دیگر دندانپزشکی دیجیتال به طورمعمول دریک رشته دانشگاهی تدریس نمی‌شود، زیرا ماحصل تلفیق تکنولوژی، صنعت و علم دندانپزشکی است. با توجه به همپوشانی لایه‌های مختلف علوم، ضروری است که شخص در زمینه مدیریت نیز تحصیلاتی داشته باشد تا بتواند از تمامی ابعاد علم و تکنولوژی بهره مند گردد. بنابراین آنچه در گذشته به عنوان علاقه مورد توجه قرار می‌گرفت امروزه نیاز است.

استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا باید در جامعه فرهنگ‌ سازی شود. از سوی دیگر پزشکان به ویژه دندانپزشکان نباید از تکنولوژی هراس داشته باشند چراکه در صورت استفاده صحیح، تکنولوژی هم به نفع بیمار است، هم پزشک و هم در وقت و انرژی صرفه جویی می‌کند.

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟