برگزاری دوره آموزشی سیستم AnyRidge ایمپلنت مگاژن

برگزاری دوره آموزشی سیستم AnyRidge ایمپلنت مگاژن

باتدریس جناب آقای دکتر امیرمسعود شیرانی

DDS Center
23 شهریور 1396

شرکت صبا تجارت مطمئن

کانال مگاژن:
@imegagen

 برای ثبتنام دوره های آموزشی به اکانت زیر پیام دهید .
@saba_1_t