کیت Stopper Drill سیستم انی وان

 

با استفاده از دریل های موجود در این کیت که استاپرهای مخصوص دارند، شما قادر هستید که بدون نگرانی استخوان را تا ارتفاع مورد نظر دریل کنید بدون اینکه طول دریل مورد نظر ذره ای بیشتر یا کمتر شود.

تمامی دریل های موجود در کیت جراحی انی وان، هرکدام با چهار طول مختلف در این کیت موجود میباشند.

  1. آیا استاپرهای مگاژن دارای رینگ های جداگانه هستند؟

در دریل های استاپر از هیچ نوع قطعه جانبی استفاده نشده و طول دریل ها متفاوت است

کاتالوگ محصول

stopper drill kit

لینک ویدئو

https://www.aparat.com/stopper