اولین دوره جامع “Digital Implant Dentistry ” در ایران

پژوهشکده علوم دندانپزشکی -مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاری شرکت صباتجارت مطمئن برگزار میکند :

اولین دوره جامع “Digital Implant Dentistry ” در ایران