ارتباط دندانپزشکی دیجیتال و مهندسی پزشکی

آنچه اشاره شد کاربرد مهندسی پزشکی در ترمیم دندان یا روکش بود. آیا در کاشت دندان یا ایمپلنت نیز کاربرد دارد ؟

بله، صد درصد ؛ می‌توان با کمک نرم افزار محل دقیق نصب ایمپلنت را مشخص نمود. سپس بدون نیاز به کنارزدن لثه (بیرون افتادن استخوان) محل ایمپلنت را داخل استخوان به قطردلخواه (با کمک لیزر) آماده نمود. آلیاژاصلی ایمپلنت تیتانیوم است. امروزه با کمک علم مهندسی ساخته شده که ترکیب تیتانیوم وزیرکونیوم می‌Roxolid پزشکی آلیاژ جدیدی به نام باشد. حسن این آلیاژ جدید قدرت و استحکام بالا است. می‌توان ایمپلنت ها را باریک تر و کوتاه تر ساخت و بسیاری از جراحی هایی که سابقاً نیاز به پیوند استخوان داشتند را به راحتی و به سادگی انجام داد. بنابراین می‌توان از آخرین دستاوردهای تکنولوژی مطلع بود و بهره برداری نمود.

مقاله پیشنهادی ارتباط دندانپزشکی دیجیتال و مهندسی پزشکی :   آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟