الاینر شفاف که تحت عنوان الاینر نامرئی نیز شناخته می شود در بسیاری از درمان‌های ارتودنسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کمپانی کره‌ای eCligner با استفاده از سیستم‌های سه‌بعدی CAD/CAM اقدام به طراحی تحلیل و تولید این الاینرها با دقت و کیفیت بسیار بالا می‌نماید. در این سیستم کافی ایست فقط یکبار تصاویر فتوگرافی٬ رادیوگرافی و استریولیتوگرافی (تصاویر سه‌بعدی با فرمت STL)  به کمپانی ارسال شده و پس از ارائه طرح درمان از سوی کمپانی  و با تایید طرح درمان به وسیله‌ی دندانپزشک معالج ست کامل الاینرها تولیده شده و از سوی کمپانی ظرف مدت حداکثر سه هفته دریافت می شود.
الاینر اکلاینر درمان و زیبایی را همراه با آسایش و راحتی بیمار به ارمغان می‌آورد. شفاف و متحرک بودن آن سبب خواهد شد بیمار در زندگی روزمره دچار مشکل نشود.
برای نتایج بهتر با این روش درمانی توصیه شده ۱۷ ساعت در شبانه روز استفاده شود. این سیستم فقط برای بزرگسالان نبوده و برای کودکان نیز می‌تواند در زمان خواب آنان مورد استفاده قرار گیرد.
هر طرح درمان اکلاینر خاص هر بیمار بوده که نیازهای درمانی همان بیمار را برآورده خواهد نمود. در اصل هر طرح درمانی شامل مراحلی می‌شود که با توجه به نیازهای خاص هر بیمار در نظر گرفته شده است.
در طول هر گام از برنامه درمان سه الاینر با ضخامت‌های مختلف در فواصل هفتگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضخامت های مورد نظر ۰٫۵ میلی‌متر (نرم) – ۰٫۶۲ میلی‌متر (متوسط) و ۰٫۷۵ میلی متر (سخت) می‌باشد. استفاده از ضخامت‌های مختلف یکی از تفاوت‌های اصلی سیستم اکلاینر با دیگر محصولات می‌باشد.
مطالعاتی بالینی دال بر اهمیت تعیین کننده استفاده از حالت نرم در آغاز مرحله درمان وجود دارد. ضخامت بسیار نازک در حالت اول کمترین انرژی بیولوزیکی که سبب تحریک فعالیت‌های Desmodont ‌شود ایجاد می‌کند.

اندیکیشن‌های درمانی با اکلاینر :

Indications
Crowding and Spacing
Intrusion and Extrusion
eclignerExpansion and Constriction
Openbite and Deepbite
Eruption guidance
(Finishing and Detailing (Functional occlusion
Extraction case
Relapse case
Lingual set-up
Tooth Whitening Tray
Retainer


Difficult indications

Extraction case
Anterior angulations control

 

واتساپ
باز کردن بستن
آیا به کمک نیاز دارید؟